Zadania wydziału technicznego

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału -

Starszy Inspektor - mł. asp. Tomasz Walkowiak

Młodszy Technik - sekc. Paweł Beska

 

Do zadań wydziału technicznego, w tym miejskiego punktu naprawy i konserwacji sprzętu należy w szczególności:

 

 

 

 1. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,
 2. prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
 3. utrzymywanie w gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
 4. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
 5. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 6. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
 7. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego przez miejski punkt naprawy i konserwacji sprzętu,
 8. organizowanie lub wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego,
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
 10. uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zakupu sprzętu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 11. analizowanie stanu wyposażenia JRG w sprzęt transportowy, silnikowy oraz ochrony dróg oddechowych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 12. współpraca z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia i utrzymania sprzętu silnikowego i specjalistycznego.