Zadania wydziału operacyjno-szkoleniowego

 

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału -  bryg. mgr inż. Paweł Siedlecki

tel. 52 58-48-856 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Naczelnika Wydziału - kpt. mgr inż. Dawid Pałczyński

tel. 52 58-48-854 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy Specjalista w Wydziale - kpt. mgr inż. Aleksandra Starowicz

tel. 52 58-48-855 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań wydziału operacyjno - szkoleniowego, w tym stanowiska kierowania komendanta miejskiego należy w szczególności:

 

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatów oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatów i ich bieżąca aktualizacja,
 2. sporządzanie analiz działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze,
 3. usprawnienie działań ratowniczych na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz,
 4. przygotowywanie dokumentacji w sprawach tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 6. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 7. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,
 8. przygotowywanie analiz dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
 9. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 10. nadzór nad gotowością operacyjną jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 11. zapewnienie sprawnego funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta miejskiego,
 12. ustalanie potrzeb wyposażenia stanowiska kierowania komendanta miejskiego w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatów oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem kierowania,
 13. dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatów,
 14. uzgadnianie sposobów połączeń urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z komendą miejską lub jednostką ratowniczo - gaśniczą,
 15. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 16. analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w jednostkach ratowniczo - gaśniczych i jednostkach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 17. uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 18. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 19. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiatach w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 20. prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 21. organizowanie zajęć wychowania fizycznego i sportu oraz zawodów sportowo-pożarniczych,
 22. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 23. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków,
 24. prowadzenie kontroli wewnętrznej.
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dofinansowanie KSRG.doc)Wniosek o dofinansowanie KSRG.doc[Wniosek o dofinansowanie KSRG]