Operat pożarowy

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące merytorycznej zawartości operatu pożarowego, Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy informuje, iż ocena treści zostanie przeprowadzona zgodnie z posiadanymi kompetencjami w ujęciu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). Przedmiotowy dokument, jest materiałem pomocniczym do sporządzenia niniejszego operatu. Poniższe informacje nie stanowią wytycznych a jedynie wskazania merytoryczne uwzględniające posiadany zasób wiedzy i przygotowania w niniejszym temacie.

Całość w linku poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Odpady projekt.pdf)Odpady projekt[Treść operatu pożarowego]