Druki do pobrania

Jeżeli istnieje obowiązek zapłaty/opłaty skarbowej zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1827) należy go uiszczać na konto:
52124069603892100000000000
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Bydgoszczy

Czytaj więcej...

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej harcerskich obozowisk namiotowych

Informujemy, iż z uwagi na brak szczegółowych przepisów dotyczących wymagań techniczno-organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa na obozach pod namiotami, podmioty organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży właśnie w przedmiotowej formie powinny korzystać z wypracowanych podczas spotkań z przedstawicieli służb i administracji państwowej i organizacji harcerskich „Wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej harcerskich obozowisk namiotowych”.

Poniżej załączamy:

„Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej harcerskich obozowisk namiotowych”

„Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”

Operat pożarowy

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące merytorycznej zawartości operatu pożarowego, Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy informuje, iż ocena treści zostanie przeprowadzona zgodnie z posiadanymi kompetencjami w ujęciu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). Przedmiotowy dokument, jest materiałem pomocniczym do sporządzenia niniejszego operatu. Poniższe informacje nie stanowią wytycznych a jedynie wskazania merytoryczne uwzględniające posiadany zasób wiedzy i przygotowania w niniejszym temacie.

Całość w linku poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Odpady projekt.pdf)Odpady projekt[Treść operatu pożarowego]