Wydarzenia bieżące

Wręczenie nagród

Dnia 2 grudnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej mł. kpt. Patrickowi KARNEYOWI, który był członkiem komisji sędziowskiej podczas XV Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w dniach 30 sierpnia 2019 r. - 1 września 2019 r. w Polanicy Zdroju.

Ponadto Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, wyróżnił nagrodą pieniężną st. sekc. Michała ERDMAŃSKIEGO za szczególne osiągnięcia w służbie, w tym uzyskanie wysokich wyników w 15. Mistrzostwach Świata w Sporcie Pożarniczym w konkurencjach ratowniczych, które odbyły się w dniach 8-16 września 2019 r. w Saratowie (Rosja).

Decyzje o przyznaniu nagród wręczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. bryg. Janisław Buller.

IMG 0655

Czytaj więcej...

27 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Informacja o pracy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
w dniu 14 grudnia 2019 r.

Stosownie do postanowień § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2005 r. Nr 266 poz. 2247 ze zmianami) informuję, że za zgodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak ustalił:

  1. dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od służby
  2. dzień 14 grudnia 2019 roku dniem służby

dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Stosownie do postanowień § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775), informuję, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podpisał zarządzenie Nr 21 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Zarządził, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej:

  1. 27 grudnia 2019 roku ustala się dniem wolnym od pracy
  2. 14 grudnia 2019 roku wyznacza się dniem pracy.

Tego dnia Urząd będzie czynny w godzinach 7.30 – 15.30.

Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

  • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
  • o terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

            Uprzejmie informuję, że w dniu 27.11.2019 r. o godz. 10:00 w sali na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, przy ul. Pomorskiej 16, odbędzie się spotkanie, w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Tematem prelekcji będą zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów
w domach jednorodzinnych lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. W okresie jesienno-zimowym, w mieszkaniach
i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą". Wiele osób ginie przez czad lub w wyniku tragicznych
w skutkach pożarów, do jakich doszło między innymi w ostatnich tygodniach na terenie naszego regionu.

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców, zapraszamy Państwa do udziału
w spotkaniu, na którym zaprezentowany zostanie materiał szkoleniowy dot. ww. tematyki. Zachęcamy również do przyłączenia się do naszej kampanii poprzez przedstawienie własnego materiału, w zakresie dotyczącym kierowanej przez Państwa Jednostki.

Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć pod adresem:

https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_2019_2020

Bydgoszcz, dn. 22.11.2019 r.