Nowy Komendant PSP w Bydgoszczy

W piątek, 28 października br., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Bydgoszczy, odbyła się uroczysta zbiórka związana z przekazaniem obowiązków komendanta tamtejszej jednostki. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Wojciech Gmurczyk przekazał swoją funkcję st.bryg. Janisławowi Bullerowi. Obaj Panowie, w obecności załogi i zaproszonych na to wydarzenie gości, podkreślili ważność wydarzenia symbolicznym i uroczystym przekazaniem sztandaru.

St.bryg. mgr inż. Wojciech Gmurczykabsolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pierwsze doświadczenia oficera realizował w Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W październiku 1990 roku podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Bydgoszczy, a po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. We wrześniu 1996 roku powołany został na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP w Bydgoszczy. Po przebudowie administracyjnej kraju i utworzeniu obecnej struktury województw, 1 marca 1999 roku, wówczas starszy kapitan Wojciech Gmurczyk, został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy. Koniec jego służby - 31 października 2016 r.

St.bryg. mgr inż. Janisław Bullerabsolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ma za sobą 26 lat służby, a przez ostatnią dekadę sprawował funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu. Nie jest mu obce środowisko bydgoskie – zaraz po studiach, w czerwcu 1995 roku, podjął służbę jako dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bydgoszczy. W Bydgoszczy pozostał do czerwca 2006 roku, kiedy to ze stanowiska Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej został powołany na szefa świeckich strażaków.

Źródło: KW PSP w Toruniu
Zdjęcia: asp.sztab. Dariusz Grobelniak