Porozumienie ze Szkołą Podoficerską PSP

IMG 20200818 091033

     W dniu 18 sierpnia br. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. bryg. Janisław Buller podpisał porozumienie z Komendantem Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jackiem Antosem. Przedmiotem porozumienia jest określenie obszaru oraz zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, która jest jedną z pięciu JRG działających na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

IMG 20200818 091049

IMG 20200818 091111

IMG 20200818 091116