Nowe Dowództwo Batalionu COO

1

 

   17 czerwca br. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jacek Kaczmarek wręczył Decyzje, w których powierza funkcję Dowódcy batalionu centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego bryg. Jarosławowi Jakubowi Koprowskiemu oraz funkcję Zastępcy Dowódcy batalionu bryg. Pawłowi Filipiakowi.

   Nominacje obu funkcjonariuszy poprzedziła opinia Komendanta Głównego PSP, przedstawiona we wniosku o wyznaczenie dowództwa, przy wskazaniu w nim kompetencji i  dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydatów.

  Centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest formowany w celu realizacji zadań podczas akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Dotyczy to także działań będących w kompetencji innych niż jednostki ochrony przeciwpożarowej podmiotów, w zakresie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w sytuacji, gdy ich zakres przekracza możliwości sił krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poziomu wojewódzkiego.

   Wydzielone siły centralnego odwodu mogą być w ramach współdziałania lub pomocy humanitarnej kierowane do działań ratowniczych prowadzonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

   Centralny odwód formowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z oddziałów i pododdziałów utworzonych przez komendantów wojewódzkich PSP oraz komendantów szkół PSP w oparciu o siły Państwowej Straży Pożarnej.

2

3

4

5

6

Źródło: KW PSP Toruń