Działania PSP związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

4

   Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy nieprzerwanie od 5 marca 2020 roku biorą czynny udział w działaniach wspomagających walkę z epidemią koronawirusa na terenie naszego kraju. Zabezpieczamy pneumatyczne namioty służące jako wsparcie izb przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Oprócz tego realizujemy na bieżąco transport próbek pobranych od osób potencjalnie zakażonych, natomiast jednostki OSP na terenie powiatu bydgoskiego są coraz częściej zaangażowane w dowóz żywności dla osób przebywających w kwarantannie. Poniżej relacja zdjęciowa z dotychczasowych działań.

 1

2

3

5

6

7

8