Szkolenie z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym

3

 

W dniach 10,11,18,19.05.2019r. w KM PSP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym dla druhów OSP z naszego powiatu. W szkoleniu brało udział 4 strażaków z OSP Wtelno i 7 z OSP Gościeradz, w tym po raz pierwszy druhna. Zajęcia prowadzone były na obiektach JRG-3 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane były przez ratowników ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego. Nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawował Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance. Przekazana na szkoleniu wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą na bezpieczniejsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

 

1

2

4

5

6

7