Odprawa z OSP

20190306 100250

W dniu 6 marca 2019 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy odbyła się coroczna odprawa z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bydgoskiego. Spotkanie uroczyście otworzył st. bryg. Janisław Buller – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Podczas odprawy poruszono m.in. kwestie działalności operacyjnej i organizacyjnej jednostek OSP, przedstawiono statystkę wyjazdów za rok 2018, potrzeby oraz plany szkoleniowe na 2019 rok, omówiono kwestie organizacyjne testów w komorze dymowej oraz przypomniano dotychczasowe zasady rozdziału środków w ramach dotacji dla OSP. W ramach spotkania odbyła się prezentacja producentów  sprzętu Ochrony Układu Oddechowego z firm Drager oraz Awares- autoryzowany dystrybutor MSA. Organizatorem odprawy był Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

20190306 100317

20190306 100335

20190306 123016