Spotkanie z OSP

1

 

W dniu 28 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu bydgoskiego. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy funkcjonowania jednostek. Punktem kulminacyjnym było wręczenie kart paliwowych z koncernu Orlen dla czynnych członków OSP w KSRG. Karty te umożliwiają tankowanie ze zniżką na wszystkich stacjach sieci Orlen oraz Bliska. Jest to kolejne wsparcie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przez PKN Orlen w kraju. Wręczenia kart na ręce przedstawicieli poszczególnych jednostek dokonał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy st. bryg. mgr inż. Janisław Buller, towarzyszyli mu jego zastępcy, bryg. mgr inż. Jarosław Jakub Koprowski oraz bryg. mgr inż. Jacek Podwolski.

 

2

3

4