Ćwiczenia "Gazociąg 2018"

PA153033

15 października 2018 r. o godz.9:00 do Miejskiego Stanowiska Kierowania w Bydgoszczy wpłynęło zgłoszenie od jednej z osób postronnych o zauważalnym dużym płomieniu oraz rozpoczynającym się pożarze lasu w okolicy podstacji gazu wysokiego ciśnienia w miejscowości Niwy przy ul. Nidzickiej (pow. bydgoski).

Po dokonaniu rozpoznania przez Dowódcę pierwszego z przybyłych na miejsce zdarzenia zastępów okazuje się, że doszło do wycieku z gazociągu wysokiego ciśnienia, w wyniku którego doszło do zapłonu gazu oraz pożaru pobliskiego lasu. Zastana na miejscu sytuacja determinuje podział miejsca akcji na dwa odcinki bojowe ćwiczeń doskonalących „Gazociąg – 2018” sił i środków powiatów: bydgoskiego, sępoleńskiego i nakielskiego. Na I odcinku bojowym działania prowadzone są przez SGRChem-Eko Bydgoszcz, które w początkowej fazie polegają na ewakuacji osób poszkodowanych, zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego do kurtyn wodnych a w późniejszej fazie do podania dwóch skutecznych prądów wody w celu likwidacji płomienia przy końcowej fazie wycieku, następnie niezwłoczne przystąpienie do jego uszczelnienia. Działania II odcinka bojowego polegały na gaszeniu pożaru lasu w dwóch różnych źródłach, zbudowaniu punktu zaopatrzenia wodnego i systemu dostarczania wody.

Przeprowadzone ćwiczenia stały się okazją do praktycznego sprawdzenia procedur współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia z Pogotowiem Gazowym, Pionem Ochrony ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Osielsko oraz doskonalenia organizacji działań oraz systemu współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bydgoskiego z sąsiednimi powiatami.

PA153043

PA153047

PA152991

PA152994