Ćwiczenia „Amoniak - 2018”

Ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratowniczych Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego oraz Chemicznego i Ekologicznego pod kryptonimem „Amoniak - 2018”.

PA082820

08.10.2018 r. o godz.10:00 na terenie zakładu GlobalMalt w pomieszczeniu maszynowni doszło do gwałtownego rozszczelnienia instalacji amoniaku. Rozszczelnienie objęło wyciek na odcinku fazy ciekłej amoniaku a długość odcinka, na którym doszło do rozszczelnienia wynosiła ok. 2m. Zdarzenie zostało zauważone przez dwóch pracowników, którzy wchodząc do pomieszczenia maszynowni, ulegli silnemu zatruciu. Kolejni pracownicy zakładu oceniają zagrożenie i alarmują służby. Na miejsce zostaje zadysponowana w pierwszym rzucie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego BYDGOSZCZ. W trakcie dojazdu służb okazuje się, że w wyniku prawdopodobnie stresu związanego z ogłoszeniem alarmu na pobliskim dachu budynku wysokiego zasłabł mężczyzna prowadzący tam prace gospodarcze. Na miejsce zadysponowana zostaje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego BYDGOSZCZ. Do zadań SGRChem-Eko należała ewakuacja osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia oraz likwidacja wycieku, natomiast zadaniem SGRW była ewakuacja poszkodowanego mężczyzny z dachu budynku. W ćwiczeniach wzięło udział 6 zastępów straży pożarnej.

PA082843

PA082867

PA082906

PA082933