Zadania sekcji finansów

Sekcją kieruje Główny Księgowy - st. str. mgr Dorota Senkowska

Do zadań wydziału finansów należy w szczególności:

 

 

 

  1. planowanie budżetu,
  2. realizacja i rozliczenie budżetu,
  3. realizacja środków pozabudżetowych,
  4. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,
  5. prowadzenie:
  • likwidacji składników majątkowych,
  • rachuby płac,
  • wewnętrznej kontroli finansowej,
  • kasy.