Zaświadczenia

W celu uzyskania zaświadczenia z działań ratowniczo-gaśniczych jednostek straży pożarnych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, prosimy o wypełnienie załączonego wniosku.