Zaświadczenia

Zaświadczenia

W celu uzyskania zaświadczenia z działań ratowniczo-gaśniczych jednostek straży pożarnych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, prosimy o wypełnienie załączonego wniosku.

Ewakuacja

 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719)
 
Załączniki:
Pobierz plik (Druk_uzgodnienia.doc)Druk_uzgodnienia.doc[Plik z rozszerzeniem .doc (MS WORD)]

Czytaj więcej...