Poradniki

Śnieg na dachach

W zimę ŚNIEG leży wszędzie... także na Twoim dachu.

Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Czytaj więcej...

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

logo 14 na 14 300 pkt

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Czytaj więcej...

Informacje dotyczące sposobu postępowania ludności w przypadku wystąpienia pożaru, awarii gazowej lub innego miejscowego zagrożeniu na terenie przyległym do swojego miejsca zamieszkania

W przypadku zauważenia lub pozyskania informacji o pożarze, awarii gazowej lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie przyległym do swojego miejsca zamieszkania zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca zagrożenia zastosowanie się do niżej podanych wskazówek.

 1. Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 2. Odblokować i nie tarasować dróg dojazdowych do miejsca zagrożenia, nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym do terenu akcji ratowniczo-gaśniczej.
 3. Przebywając na terenie otwartym:
  • nie wchodzić w obszar silnego zadymienia, chmury gazów lub produktów spalania;
  • oddalić się od terenu zdarzenia udając się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, a w razie potrzeby pomóc w opuszczaniu terenu zagrożonego osobom o zmniejszonej sprawności ruchowej;
  • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 4. Poruszając się samochodem spróbować ominąć strefę oddziaływania termicznego i skutków emisji gazów toksycznych, w strefie zadymienia – zamknąć okna, wyłączyć wentylację w pojeździe, opuścić rejon zagrożenia możliwie najkrótszą drogą.
 5. Przebywając w domu:
  • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej;
  • wysłuchać uważnie nadawanych komunikatów;
  • postępować zgodnie z poleceniami nadawanymi w masmediach;
  • przygotować się do ewentualnej ewakuacji;
  • w razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym instytucjami Zarządzania Kryzysowego.
 6. W przypadku wezwania do ewakuacji przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi i lokalne służby należy:
  • bezwzględnie dostosować się do otrzymanych poleceń;
  • opuszczając dom należy pamiętać o:
   1. zabraniu dokumentów, telefonu komórkowego wraz z ładowarką, leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne, przyborów toaletowych, ważnych dokumentów rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp., kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itp.;
   2. wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda);
   3. opuszczeniu rolet oraz zamknięcia okien i drzwi;
  • udać się w rejon zbiórki ewakuowanych, zgodnie z treścią podanych komunikatów.

Podkategorie