Filmy instruktażowe dla funkcjonariuszy

Poniżej zodtały przedstawione fimy instruktażowe dla funkcjonariuszy, biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych związanych pośrednio lub bezpośrednio z koronawirusem.

Film nr 1: Instruktaż zakładania ubrania typu TYCHEM:

Film nr 2: Instruktaż zdejmowania ubrania typu TYCHEM:

Film nr 3: Instruktaż zdejmowania ubrania Tychem z ODO:

Film nr 4: Ścieżka dekontaminacyjna:

Film nr 5: Instruktaż zdejmowania ubrania przez rat dekontaminujących:

Informacje pozystane ze strony https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Filmy.