JRG4 - opis

Opis Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4