JRG1 - opis

Opis Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1