Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez KM PSP w Bydgoszczy w 2017r.

STATYSTYKA ZDARZEŃ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BYDGOSZCZY ZA ROK 2017

W 2017 roku na obszarze chronionym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odnotowano 5659 zdarzeń, z czego 53% (tj. 2990) wydarzyło się na terenie miasta Bydgoszczy. W Bydgoszczy liczba zdarzeń w porównaniu do roku 2016 wzrosła o 7,3 %. (w 2016 nastąpił wzrost w porównaniu do 2015 roku o 15%). Wyjazdy w 2017 roku zdominowane zostały przez zdarzenia spowodowane przez nawałnice, które przeszły przez miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski w następujących terminach: 29,30 czerwiec-1 lipiec; 23 lipiec; 2,3,4, sierpień; 11-19 sierpień. Na terenie miasta Bydgoszczy silny wiatr przyczynił się do 716, natomiast na terenie powiatu bydgoskiego do 1378 zdarzeń.

Statystyka interwencyjna w mieście i powiecie

W roku 2017 zanotowano następujące ilości zdarzeń:

1. Pożary - 1001

2. Miejscowe Zagrożenia - 4202

3. Alarmy fałszywe – 456

RAZEM: 5659

Lp. Powiat/Gmina Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Ogółem
1. miasto Bydgoszcz 699 1914 377 2990
2. powiat bydgoski 302 2288 79 2669
  Razem 1001 4202 456 5659

Liczba zdarzeń w 2016 i 2017 roku z podziałem na gminy przedstawia się następująco:

Gmina Koronowo Solec Kujawski Białe Błota Nowa Wieś Wielka Dąbrowa Chełmińska Sicienko Dobrcz Osielsko
Liczba zdarzeń w 2016r.
310 211 173 158 130 127 120 104
Liczba zdarzeń w 2017r. 948 302 273 299 190 321 197 139

Statystyka zdarzeń poszczególnych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych

Lp. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Ogółem
1. JRG1 - Pomorska 16 267 960 226 1453
2. JRG2 - Produkcyjna 5 216 401 50 667
3. JRG3 - Ludwikowo 5 170 588 34 792
4. JRG4 - Łochowska 69 97 307 38 442
5. SP PSP - Glinki 86 205 493 80 778