Zaświadczenie o zatrudnieniu

W związku z licznymi zapytaniami różnych instytucji finansowych jak i publicznych informujemy, że jedyną kompetentną osobą, która może uwiarygodnić zaświadczenia o zatrudnieniu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub jego Zastępcy.

Wszelkie zaświadczenia o zatrudnieniu podpisane przez inne osoby są nieważne w świetle aktualnego prawa.