Informacje Rzecznika Prasowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu

W związku z licznymi zapytaniami różnych instytucji finansowych jak i publicznych informujemy, że jedyną kompetentną osobą, która może uwiarygodnić zaświadczenia o zatrudnieniu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub jego Zastępcy.

Wszelkie zaświadczenia o zatrudnieniu podpisane przez inne osoby są nieważne w świetle aktualnego prawa.

Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez KM PSP w Bydgoszczy w 2017r.

STATYSTYKA ZDARZEŃ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BYDGOSZCZY ZA ROK 2017

W 2017 roku na obszarze chronionym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odnotowano 5659 zdarzeń, z czego 53% (tj. 2990) wydarzyło się na terenie miasta Bydgoszczy. W Bydgoszczy liczba zdarzeń w porównaniu do roku 2016 wzrosła o 7,3 %. (w 2016 nastąpił wzrost w porównaniu do 2015 roku o 15%). Wyjazdy w 2017 roku zdominowane zostały przez zdarzenia spowodowane przez nawałnice, które przeszły przez miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski w następujących terminach: 29,30 czerwiec-1 lipiec; 23 lipiec; 2,3,4, sierpień; 11-19 sierpień. Na terenie miasta Bydgoszczy silny wiatr przyczynił się do 716, natomiast na terenie powiatu bydgoskiego do 1378 zdarzeń.

Czytaj więcej...