Zaświadczenie o zatrudnieniu

W związku z licznymi zapytaniami różnych instytucji finansowych jak i publicznych informujemy, że jedyną kompetentną osobą, która może uwiarygodnić zaświadczenia o zatrudnieniu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub jego Zastępcy.

Wszelkie zaświadczenia o zatrudnieniu podpisane przez inne osoby są nieważne w świetle aktualnego prawa.

Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez KM PSP w Bydgoszczy w 2016 r.

STATYSTYKA ZDARZEŃ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BYDGOSZCZY ZA ROK 2016

W 2016 roku na obszarze chronionym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odnotowano 4120 zdarzeń, z czego 67% (tj. 2787) wydarzyło się na terenie miasta Bydgoszczy. W Bydgoszczy liczba zdarzeń w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 13 %.

Czytaj więcej...