Warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych.

IMG 8753

W powiecie bydgoskim trwają intensywne prace związane z budową trasy S5, w związku z czym wiele budynków zostało przeznaczonych do rozbiórki. Zanim to jednak nastąpi, w jednym z budynków jednorodzinnych strażacy z bydgoskich JRG mieli okazję przeprowadzić ćwiczenia w realnych warunkach pożarowych.  W dniach 22-23 lutego 2018 przeprowadzone zostały warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych, gdzie swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami dzielili się strażacy ze stowarzyszenia CFBT, nadzór merytoryczny nad warsztatami sprawowała Centrala Szkoła Aspirantów z Częstochowy oraz Szkoła Podoficerska z Bydgoszczy. Ćwiczenia stały się doskonałą okazją do obserwacji zjawisk pożarowych, zastosowania wentylacji podczas gaszenia pożarów oraz ćwiczeń z samego gaszenia pożarów wewnętrznych. Utrwalona wiedza i umiejętności w dalszym, ciągu będą przekazywane w trakcie doskonalenia zawodowego strażaków, zarówno PSP i OSP, oraz wykorzystywane podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Bydgoscy strażacy mają w planach kolejne ćwiczenia w budynkach wyburzanych pod trasę S5.

IMG 8535

IMG 8762

IMG 8801

IMG 8804